jag är himmel och hav

219 kr

Av Jonna Bornemark

219 kr

En filosofisk undersökning av graviditet, liv och jagets gränser

Är vi människor i grunden enskilda, ensamma – eller hör vi samman? I jag är himmel och hav undersöker Jonna Bornemark en av de mest paradoxala och djupt existentiella erfarenheter som hör livet till – graviditeten.

Den gravida kvinnan kontrollerar sin kropp och samtidigt inte, hon är passiv och aktiv på samma gång, hon möter både liv och död. Hon är en – och samtidigt två. Det är en erfarenhet som inte har fått ta plats i filosofin, den västerländska filosofen har typiskt inte varit en kvinna, än mindre en gravid kvinna.

Men om vi tog denna erfarenhet på allvar, vad skulle vi då upptäcka? Vart skulle det leda oss?

Vi tänker så ofta att livet börjar vid födelsen och att kroppar är separerade från varandra. Vi uppfattar liv som något som finns i åtskilda individer, inte som något som binder ihop oss med varandra. Graviditeten är en erfarenhet med kraft att utmana dessa idéer och ge oss en ny, annan förståelse för vad liv är och vilken relation vi egentligen har till andra människor och andra levande varelser.

Jonna Bornemark är en av Sveriges mest kända och tongivande filosofer. Med succéböcker som Det omätbaras renässans och Horisonten finns alltid kvar har hon nått långt bortom de filosofiska rummen.

jag är himmel och hav knyter an till de tidigare böckerna, om vad vi tappar bort i vår iver att ringa in, spalta upp, mäta och kvantifiera varje aspekt av livet. Men jag är himmel och hav är samtidigt något helt annorlunda – och Jonna Bornemarks mest personliga bok hittills. Här närmar hon sig graviditetserfarenheten för att se vilka radikala lärdomar som kan dras av den. Med utgångspunkt i en poetisk undersökning av graviditetens, födandets och småbarnstidens erfarenhet vill hon bidra till att utveckla en graviditetens och de sammanbundna kropparnas filosofi – en livets logik.

Läs mer

Jonna Bornemark

Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Hennes senaste bok är den bästsäljande och mycket uppmärksammade Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde.

Hon disputerade 2010 med avhandlingen Kunskapens gräns, gränsens vetande: en fenomenologisk undersökning av transcendens och kroppslighet. För Volante har hon tidigare skrivit boken Kroppslighetens mystik om den kvinnliga 1200-talsmystikern Mechthild von Magdeburg och hennes mycket sinnliga relation till Gud.

Jonna Bornemark medverkar regelbundet i Sveriges radios Filosofiska rummet och i Dagens Nyheter.

Den 3 augusti 2017 var Jonna Bornemark värd för Sommar i P1. Läs gärna relaterade inlägg till programmet: Att vara subjekt i vår tid. samt referenser till programmet.

Jonna är för närvarande aktiv inom flera forskningsprojekt inom praktisk kunskap, fenomenologi och religionsfilosofi. Dessa projekt diskuterar bland annat mätbarhetens gränser, omdömets möjligheter, subjektivitet och bildningsbegreppet. Men också relationen mellan människa och djur, graviditet och kroppslighet.

I september 2019 höll Jonna ett tal inför riksmötets öppnande.

Av samma författare