Politisk styrning

119 kr

Av Louise Bringselius

119 kr

Tillitsbaserad styrning i kommuner och regioner

”Det här är en bok om hur politisk styrning kan bli motiverande, effektiv och tillitsbyggande. Den riktar sig till dig som är förtroendevald politiker och till de tjänstemän som arbetar i din närhet.”

Den politiska styrningen har stor betydelse för hur välfärden fungerar. Genom att arbeta med tillit som grundprincip kan samarbetet stärkas och politiken bli tydligare. Denna bok är full av konkreta råd om vägen dit.

Den beskriver särskilt vikten av tillit i tre typer av relationer – mellan politiker, mellan politiker och tjänstemän samt verksamheter, och gentemot medborgare.

Utgångspunkten för boken är den grund som lades av regeringens utredning Tillitsdelegationen och utvecklas här av Louise Bringselius, som var forskningsledare i utredningen. Louise Bringselius har över 20 års erfarenhet av forskning om offentlig sektor. Hon är docent i organisation och ledning och verksam vid Handelshögskolan i Stockholm.

Läs mer

Louise Bringselius

Louise Bringselius är filosofie doktor och docent i organisation och ledning (företagsekonomi). Hon är verksam som Researcher/Associate Professor vid Handelshögskolan i Stockholm. Louise tillhör Sveriges ledande forskare inom organisatorisk tillit.

Av samma författare