Emma Lennartsson

Emma Lennartsson var under pandemin statssekreterare i Finansdepartementet. Hon är nationalekonom och regiondirektör i Region Stockholm.
Läs mer

Böcker av Emma Lennartsson