Mitt i krisen: beredskap och ledarskap i skarpt läge

289 kr

Släpps 7 mars 2024

När den största krisen i vår tid bröt ut var Maja Fjaestad och Emma Lennartsson statssekreterare i Socialdepartementet och Finansdepartementet. Nu berättar de om besluten och skeendena under den svenska pandemihanteringen.

Mitt i krisen handlar om att agera snabbt när man inte har tillräcklig information, om Sveriges förmåga att möta det extraordinära och om ledarskapets särskilda utmaningar under kris – men också om krishanteringens personliga aspekter. Vilka tankar brottas två toppchefer med när pressen på medarbetarna blir extrem? Och hur balanserar man den påfrestande arbetssituationen med oron för den egna familjen?

Följ med på språngturer i maktens korridorer, titta in i mötesrum med ministrar och generaldirektörer och delta i sena kvällspass på departementen, då pandemins många akuta problem krävde kreativa lösningar inom förvaltningssystemets alla ramar och regleringar. Sällan har krisarbete och politisk styrning på så här hög nivå beskrivits så personligt, aktuellt och initierat.

*

I tider när det nya normala tycks innebära omfattande kriser behöver varje företag, organisation, kommun, region och statlig myndighet vässa sin krisberedskap.

Läs mer

Emma Lennartsson

Emma Lennartsson var under pandemin statssekreterare i Finansdepartementet.

Maja Fjaestad

Maja Fjaestad var under pandemin statssekreterare i Socialdepartementet.