AI & makten över besluten

249 kr

Av Maja Fjaestad och Simon Vinge

249 kr

Släpps 22 maj 2024

Vad alla borde veta om algoritmer i offentlig sektor

Allt fler offentliga beslut fattas av algoritmer. Automatiserade processer kan avgöra vilken skola du hamnar i, vad du ska få för vård och om du har rätt till bidrag eller inte. Beslut som är avgörande för ditt liv och din hälsa.

Vad blir nytt när AI införlivas i samhällskroppen? På vilket sätt påverkar till synes små steg helheten? Och hur kan vi få en fungerande insyn i den automatiserade beslutsprocessen om det ens går? Är det rimligt att offentliga aktörer enskilt ska uppfinna egna lösningar, när de har liknande behov? Hur säkerställer vi att systemen som implementeras inte blir dyra och dåliga? Och kommer en medborgare kunna överklaga ett beslut taget av en digitaliserad förvaltning?

Maja Fjaestad är docent i teknikhistoria, affilierad forskare vid Institutet för Framtidsstudier och expertkoordinator vid Centrum för Hälsokriser vid Karolinska Institutet. Simon Vinge är chefsekonom på Akademikerförbundet SSR, som länge engagerat sig i de algoritmer som allt mer styr beslutsfattandet och arbetets innehåll inom offentlig sektor.

Innehåll:

Charlotta Kronblad Algoritmisk orättvisa  Göteborgs felkodade algoritm för skoplaceringar

Johan Hirschfeldt Algoritmer och sociala bidragssystem: två nationella skandaler

Macus Matteby Om ett ministerbesök, intraprenörer och kommunala perspektiv: en uppgörelse

Marcin de Kaminski Digitala hot och risker som formativ ledstjärna

Ulrika Björkstén Vetenskapsjournalistikens algoritmer före och under covid-19-pandemin

Nasim Farrokhnia Algoritmer i vården: hot eller möjlighet för profession och patient?

Fia Ewald Vem tjänar algoritmerna? Ett maktperspektiv på digitalisering

Stefan Larsson Om juridisk fixering och flexibilitet  den europeiska AI-förordningen och generativ AI

Cecilia Magnusson Sjöberg Algoritmerna och rättssäkerheten juridik, administration och teknik måste väga lika

Jacob Dexe Transparensproblemet: Att förklara en algoritm

Karim Jebari Artificiell intelligens och offentlig rättfärdighet

Maja Fjaestad

Maja Fjaestad var under pandemin statssekreterare i Socialdepartementet. Hon är expertkoordinator vid Centrum för hälsokriser och affilierad forskare vid Karolinska Institutet och teknologie doktor från KTH.

Simon Vinge

Simon Vinge är chefsekonom på Akademikerförbundet SSR, som länge engagerat sig i de algoritmer som allt mer styr beslutsfattandet och arbetets innehåll inom offentlig sektor.

Av samma författare