Maja Fjaestad

Maja Fjaestad var under pandemin statssekreterare i Socialdepartementet. Hon är expertkoordinator vid Centrum för hälsokriser och affilierad forskare vid Karolinska Institutet och teknologie doktor från KTH.
Läs mer

Böcker av Maja Fjaestad