Godhetens kraft: Dalai lamas vision för en bättre värld (pocket)

89 kr

Av Dalai Lama och Daniel Goleman

89 kr

Hur skapar vi en bättre värld? Vad kan man som enskild människa göra? Var finns de krafter som kan forma framtiden?

Det finns inget magiskt svar utan snarare otaliga lösningar, stora som små. Det räcker inte att enbart stödja en ädel sak, säger Dalai Lama – vi måste själva bidra.

Under det senaste halvseklet har Dalai Lama väglett människor i konsten att ta hand om sina inre liv. I Godhetens kraft uppmanas vi istället att blicka utåt, och se bortom oss själva.

Dalai Lamas vision kallar på oss. Oavsett vem vi är och var vi kommer ifrån kan vi vara en del av godhetens kraft – genom att visa tolerans, öppenhet och medkänsla.

Godhetens kraft är skriven tillsammans med den världskände psykologen och författare Daniel Goleman.

Daniel Goleman

Daniel Goleman är psykolog, vetenskapsjournalist och föreläsare. Han har skrivit för The New York Times i många år, och hans bok Emotional Intelligence (1995) har översatts till 40 språk och sålt över 5 miljoner exemplar världen över. Goleman finns med på The Financial Times, Wall Street Journal och Accenture Insititute for Strategic Change listor över världens mest inflytelserika tänkare.

Goleman har publicerat flera böcker om emotionell intelligens, ledarskap och management – alla ansedda och uppskattade. Hans senaste idéer inkluderar även ekologisk intelligens som går ut på att företag kan öka sin transparens genom att ge konsumenter tillgång till information om hur det vi köper påverkar vår hälsa, miljö och sociala samvete, och på så sätt stegvis och hållbart förbättra produktens produktion.

Goleman är medgrundare av organisationen Academic, Social, and Emotional Learning som arbetar för att skapa center som lär ut emotionell intelligens i skolor över hela världen, och är med i styrelsen för Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations vid Rutgers University. Han är även utnämnd till ledamot vid the American Association for the Advancement of Science som tack för sitt arbete att informera allmänheten om vetenskapens utveckling.

Goleman har organiserat en serie intensiva samtal mellan Dalai Lama och olika vetenskapsmän, vilka i sin tur har resulterat i ett antal böcker.

Av samma författare