169 kr

Stillhetens styrka: Vetenskapen om meditation

219 kr 169 kr

Av Daniel Goleman och Richard J Davidson

219 kr 169 kr

Meditation och mindfulness har under de senaste åren gått från att betraktas som flum till att tas på allra största allvar. Men har
meditation verkligen de otroliga effekter som påstås? Och vilka meditationsformer ger vilka resultat? I Stillhetens styrka: vetenskapen om meditation finns svaren.

Psykologen Daniel Goleman och psykiatriprofessorn Richard Davidson lägger fram de häpnadsväckande resultaten av sin forskning på området. Fokusförmåga förbättras snabbt, stress och inflammation dämpas påtagligt och stökiga skolklasser blir lugnare. Dessutom får läsaren möta en rad intressanta karaktärer – från mannen som fått hjälp att hantera sin posttraumatiska stress efter 11 september till yogis som mediterat i över 60 000 timmar.

Stillhetens styrka visar hur vi påverkas – både själsligt och kroppsligt – samt hur vi ska göra för att få ut det vi vill av meditation och mindfulness.

Daniel Goleman

Daniel Goleman är psykolog, vetenskapsjournalist och föreläsare. Han har skrivit för The New York Times i många år, och hans bok Emotional Intelligence (1995) har översatts till 40 språk och sålt över 5 miljoner exemplar världen över. Goleman finns med på The Financial Times, Wall Street Journal och Accenture Insititute for Strategic Change listor över världens mest inflytelserika tänkare.

Goleman har publicerat flera böcker om emotionell intelligens, ledarskap och management – alla ansedda och uppskattade. Hans senaste idéer inkluderar även ekologisk intelligens som går ut på att företag kan öka sin transparens genom att ge konsumenter tillgång till information om hur det vi köper påverkar vår hälsa, miljö och sociala samvete, och på så sätt stegvis och hållbart förbättra produktens produktion.

Goleman är medgrundare av organisationen Academic, Social, and Emotional Learning som arbetar för att skapa center som lär ut emotionell intelligens i skolor över hela världen, och är med i styrelsen för Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations vid Rutgers University. Han är även utnämnd till ledamot vid the American Association for the Advancement of Science som tack för sitt arbete att informera allmänheten om vetenskapens utveckling.

Goleman har organiserat en serie intensiva samtal mellan Dalai Lama och olika vetenskapsmän, vilka i sin tur har resulterat i ett antal böcker.

Richard J Davidson

Richard J. Davidson är professor i psykiatri och psykologi på University of Wisconsin–Madison och grundare av Center for Healthy Minds.

Av samma författare